Novosti

Restoran Manolo pristupio je procesu implementacije HACCP sistema prema zahtjevima Codex Alimentariusa

 

23.11.2021 15:36
Slika
 
Restoran Manolo sa sjedištem u Sarajevu , pristupio je procesu implementacije HACCP sistema prema zahtjevima Codex Alimentariusa.Restoran Manolo uvođenjem HACCP sistema obezbjedjuje svojim potrošačima zdravstveno bezbjedan proizvod i time jasno stavlja akcenat na zdravlje i sigurnost kupaca.

Zahtjevi HACCP sistema omogućuju restoranu Manolo da proizvod koji proizvodi bude u skladu sa visokim kvalitetom, kao i da se analizom i kontrolom različitih bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti osigura bezbjedan proizvod svim gostima.


Analizom rizika, utvrđivanjem i praćenjem kritičkih tačaka u organizuaciji, restoran Manolo  zahtjevima HACCP sistema reguliše dobru higijensku praksu i bezbjednost proizvoda.
0 0