HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png
Novosti

Carine Hoteli uspješno prošli certifikacijski audit HACCP

 

24.07.2022 14:53
Slika
 
Auditori Instituta za standarde i sigurnost sproveli su certifikacijski audit Haccp u kompaniji Carine d.o.o.

"Zahtjevi HACCP sistema omogućuju  hotelima  da hrana i higijena  bude u skladu sa visokim kvalitetom, kao i da se analizom i kontrolom različitih bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti osigura bezbjedan proizvod svim korisnicima i gostima. Određivanjem i nadzorom kritičnih kontrolnih tačaka, edukacijom zaposlenih i kontrolom kvaliteta svih procesa u organizaciji Hoteli Carine su zahtjevima HACCP-A ustanovili kvalitet svojih proizvoda i usluga, ali i obezbjedili zdravstveno-bezbjedan proizvod korisnicima,gostima  i zaposlenima", kazali su iz Instituta za standarde i sigurnost.

Kompanija Carine d.o.o. je porodična kompanija osnovana 1991 godine  koja u svom sastavu ima Hotel Delfin,Hotel Park,Hotel Kumbor sa sjedištem u Herceg Novom i Hotel Centar sa sjedištem u Podgorici.

Inače, HACCP je sistem bezbjednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda. 

HACCP sistem sastoji se od dvije osnovne komponente: HA i CCP.

HA – predstavlja analizu rizika, odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi proizvodnje hrane i procjenu njihove štetnosti po ljudsko zdravlje.

CCP – (kritične kontrolne tačke) predstavlja postupke u proizvodnji u kojima se može spriječiti ili eliminisati rizik po sigurnost hrane ili se njegov uticaj svjesti na prihvatljiv nivo. Jednostavno, moguće ih je kontrolisati.

Hazard – Opasnost po zdravlje u određenoj tački procesa proizvodnje namirnice

Analysis – Analiza opasnosti moguće kontaminacije proizvoda u svakoj tački procesa proizvodnje namirnice

Critical – Određivanje kritične tačke u procesu po zdravstvenu bezbjednost proizvoda

Control – Kontrola kritične tačke procesa

Point – Tačaka procesa proizvodnje namirnice.

0 0