HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png

POLITIKA NEPRISTRASNOSTI

Slika
Institut za standarde i sigurnost poštuje i primjenjuje principe nepristrasnosti, kompetentnosti, odgovornosti, otvorenosti i povjerljivosti u procesima pružanja usluga certifikacije, verifikacije i drugih vrsta ocjenjivanja privrednih subjekata i organizacija.

Institut za standarde i sigurnost se ne bavi savjetodavnim uslugama koje omogućavaju rješavanje pitanja koja predstavljaju prepreku za dobijanje certifikata.

ISS djeluje nepristrasno i izbjegava svaki sukob interesa koji može ugroziti njegovu sposobnost donošenja nepristrasnih odluka.

ISS obezbjeđuje nepristrasnost kroz:

-jasno definisanu organizacionu strukturu, politiku nepristrasnosti i procedure,
-upravljanje sukobom interesa i obezbjeđenjem objektivnosti validacije i verifikacije certifikacionih aktivnosti,
-preuzimanjem mjera da se spriječi svaka prijetnja nepristrasnosti koja može nastati aktivnostima auditora van organizacije, od strane podugovarača, povezanih tijela i od drugih organizacija,
-negovanjem profesionalnog pristupa i ponašanja u organizaciji, pri čemu se podržava osoblje koje poštuje nepristrasnost.

ISS osoblje i drugi zaposleni su posvećeni razumijevanju ove politike, pridržavanju principa i dokumentiranih zahtjeva i održavanju stalne kompetencije.

Menadžment kompanije posvećen je obezbjeđivanju svih potrebnih resursa, podršci uključenima i uključivanju u efikasan rad i kontinuirano unapređenje sistema upravljanja kompanijom.

U Sarajevu 30.09.2020.godine
0 0