HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png
Slika

Politika kvaliteta:

 

Kvalitet je osnovna vrijednost na kojoj ISS zasniva svoj rad.

 

Posvijećenost kvalitetu vidljiva je u realizaciji vizije, misije, vrijednosti i strateških ciljeva:

 

Omogućavanju prilika uposlenicima za sticanje visokog nivoa znanja, vještina i kompetencija, te povećanju stepena zadovoljstva uposlenika i njihovom kontinuiranom podsticanju da učestvuju u poboljšanju aktivnosti Društva;

 

Unaprijeđenju aktivnosti društva redovnim prikupljanjem povratnih informacija od uposlenika i zainteresovanih strana o njihovom zadovoljstvu radom Društva;

 

Uključivanju svih zainteresovanih strana u aktivnosti Društva kroz otvoren dijalog i saradnju;

 

Redovnom objavljivanju izvještaja koji opisuju i analiziraju opće nalaze aktivnosti vanjskog osiguranja kvaliteta;

 

Redovnoj, nezavisnoj i samostalnoj realizaciji vanjskog osiguranja kvaliteta, za čije aktivnosti i ishode u potpunosti odgovara;

 

Profesionalnom postupanju uposlenika Društva u komunikaciji sa zainteresovanim stranama na principima jednakosti i nediskriminacije po bilo kojem osnovu;

 

Provođenju i kontinuiranom poboljšavanju procesa unutrašnjeg osiguranja kvaliteta i periodičnih vanjskih evaluacija kojima se dokazuje usklađenost aktivnosti sa standardima kvalitete;

 

Osiguranju redovnog revidiranja i ocjenjivanja Politike kvaliteta s ciljem praćenja i unaprijeđenja njene djelotvornosti i efikasnosti;

 

Uposlenici ISS-a  su upoznati sa Politikom kvaliteta i postupaju u skladu s njom u svakodnevnim aktivnostima.

 

0 0