HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png
Slika

Politika privatnosti

 

U Institutu za standarde i sigurnost poštujemo vašu privatnost i u skladu sa  Zakonom o Zaštiti Ličnih Podataka i GDPR) na web stranici www.issbih.ba  sprovodimo sve aktivnosti za zaštitu i etično procesuiranje  vaših ličnih  podataka, opisano u nastavku.

 

Upotreba  i definicija:

Direktor  i kordinator  web stranice je firma Institut za standarde i sigurnost  d.o.o.
Posjetitelj ili korisnik web stranice je svaka koja posjeti navedenu web stranicu.

 

Koje podatke prikupljamo:

Kada se prijavite na početnoj strani u kontaktima, ispunite kontaktni obrazac, ili se prijavite da u  sistem  unesete svoju firmu, ime, e-mail i telefon, u cilju uspostavljanja poslovne komunikacije.

 

Koja je svrha prikupljanja ličnih  podataka:

 

Lični podaci koje prikupimo prilikom pružanja usluge bit će obrađeni u svrhu izrade ugovora prema najvažnijim ugovornim dokumentima i našim Odredbama i uslovima  kao i za potrebnu dokumentaciju u skladu s normativnim zahtjevima i mogući dodatni zahtjevi modela koji se trebaju provjeriti po narudžbi klijenta), za knjigovodstvo, računovodstvo i reviziju, za uspostavljanje i odbranu pravnih zahtjeva, kao i za upravljanje odnosima s klijentima, uključujući izradu ponuda za daljnje usluge ISS-a(npr.obuke za interne I eksterne auditore  ili relevantne edukacije).

 

 

Pravna osnova za obradu je član 6.1(b) GDPR (izvršenje ugovora, dokle god je vlasnik podataka potpisnik ugovora), član 6.1(f) GDPR-a (legitimni interesi između ISS-a i podnositelja zahtjeva za osiguranje dogovorenih usluga radi povećanja kvaliteta) i član 6.1(c) GDPR-a (pravne obaveze ISS-a).

U direktnom oglašavanju za naš asortiman usluga, koristimo lične podatke klijenta (ime, naziv, adresu, kontakt podatke, podatke o narudžbi usluge) za naše vlastite reklamne i marketinške svrhe kako bi poslali informacije o kupcima, njihovim uslugama i proizvodima, vijestima i drugim korisničkim informacijama koje bi mogle biti interesantne za klijenta, sve dok se potrošač nije protivio obradi u svrhu direktnog oglašavanja.

Ukoliko ste nam dali saglasnost za obradu ličnih  podataka u određene svrhe (npr. sudjelovanje u događajima, prenošenje informacija), zakonitost ove obrade će se dati na osnovu vaše saglasnosti. Saglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku. Ovo vrijedi i za ukidanje deklaracija o saglasnosti koja je dana prije stupanja na snagu GDPR-a.

 

Rok pohrane ličnih podataka:

 

Proslijeđeni lični podaci će se pohraniti i koristiti samo za period dosezanja namjere (navedeno gore), za koje su i procesuirani. Nakon ispunjenja namjere vaše ćemo lične  podatke izbrisati ili blokirati dostup do njih.

 

Možete zahtijevati da vaše lične podatke prestanemo koristiti za uspostavljanje  poslovnog kontakta i prodaju. U tom primjeru ćemo u 30 dana prikladno spriječiti upotrebu vaših ličnih podataka za poslovnu komunikaciju te ćemo vas o tome i obavijestiti.

 

Da li se podaci šalju u treću zemlju ili nekoj internacionalnoj organizaciji?

 

Podaci će se dostaviti u zemlje izvan Europske Unije u onoj mjeri u kojoj je to potrebno da ISS izvrši nalog (npr. ako se provjera vrši u trećoj zemlji), ako je propisano zakonom ili ste za to dali eksplicitnu saglasnost.

 

Postupak ostvarivanja prava:

 

Prema općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), svaka zainteresovana  strana ima pravo biti informisana o ličnim podacima koji se obrađuju o njoj kao i o pravima na ispravljanje, brisanje, ograničavanje obrade i prenosivost podataka. Zainteresovane strane mogu, iz razloga koji proizlaze iz njihove posebne situacije, u bilo kojem trenutku podnijeti prigovor na našu obradu ličnih podataka u budućnosti na osnovu legitimnog interesa. Zainteresovane  strane mogu se, u bilo koje vrijeme, protiviti budućem korištenju svojih ličnih podataka u svrhu direktnog oglašavanja besplatno i bez davanja posebnih razloga. Ako se protivite obradi radi direktnog oglašavanja, nećemo koristiti vaše lične podatke u ove svrhe. Pored navedenog, postoji pravo podnošenja prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka. Dozvoljena saglasnost može se poništiti u bilo koje vrijeme. Za ostvarivanje prava i u slučaju pitanja zaštite podataka garantovanih  od strane ISS-a , zainteresovane  strane mogu kontaktirati: info@issbih.ba

 

Kontakt:

Ako želite dodatna pojašnjenja u vezi politike sigurnosti ličnih podataka u firmi  ISS , pišite nam na info@issbih.ba

 

Vaše odobrenje:

 

Korištenjem ove web stranice dajete  odobrenje na ovu politiku privatnosti.

 

Promjene naše politike privatnosti.U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

 

Ova politika privatnosti je zadnji put izmijenjena 30.09. 2020. godine.

 

 

Sarajevo, 30. 09. 2020. Institut za standarde i sigurnost d.o.o. Sarajevo

0 0