HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png
Novosti

Carine Hoteli uspješno prošli certifikacijski audit HACCP

 

04.07.2024 13:24
Slika
 
Auditori Instituta za standarde i sigurnost sproveli su drugi certifikacijski audit Haccp u grupaciji hotela Carine d.o.o. sa sjedištem u Herceg Novom.

Na završnom sastanku auditori su potvrdili da nema odstupanja u odnosu na zahtjeve HACCP sistema.

“Zahtjevi HACCP sistema omogućuju hotelima da hrana i higijena bude u skladu sa visokim kvalitetom, kao i da se analizom i kontrolom različitih bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti osigura bezbjedan proizvod svim korisnicima i gostima. Određivanjem i nadzorom kritičnih kontrolnih tačaka, edukacijom zaposlenih i kontrolom kvaliteta svih procesa u organizaciji Hoteli Carine su zahtjevima HACCP-A ustanovili kvalitet svojih proizvoda i usluga, ali i obezbjedili zdravstveno-bezbjedan proizvod korisnicima, gostima i zaposlenima”, kazali su iz Instituta za standarde i sigurnost.

Kompanija Carine d.o.o. je porodična kompanija osnovana 1991 godine koja u svom sastavu ima Hotel Delfin, Hotel Park, Hotel Kumbor sa sjedištem u Herceg Novom i Hotel Centar sa sjedištem u Podgorici.
Inače, HACCP je sistem bezbjednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda.
HACCP sistem sastoji se od dvije osnovne komponente: HA i CCP.
HA – predstavlja analizu rizika, odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi proizvodnje hrane i procjenu njihove štetnosti po ljudsko zdravlje.

CCP – (kritične kontrolne tačke) predstavlja postupke u proizvodnji u kojima se može spriječiti ili eliminisati rizik po sigurnost hrane ili se njegov uticaj svjesti na prihvatljiv nivo. Jednostavno, moguće ih je kontrolisati.
Hazard – Opasnost po zdravlje u određenoj tački procesa proizvodnje namirnice

Analysis – Analiza opasnosti moguće kontaminacije proizvoda u svakoj tački procesa proizvodnje namirnice

Critical – Određivanje kritične tačke u procesu po zdravstvenu bezbjednost proizvoda

Control – Kontrola kritične tačke procesa

Point – Tačke procesa proizvodnje namirnice.
0 0