Novosti

Certifikacija ISO/IEC 20000-1:2018 sistemi upravljanja IT servisa

Informaciona tehnologija - Upravljanje uslugama

10.06.2022 10:01
Slika
 

Ovaj standard utvrđuje zahtjeve za organizacije prilikom uspostavljanja, implementacije, održavanja i stalnog poboljšavanja sistema upravljanja uslugama (SMS). Zahtjevi utvrđeni ovim standardom  uključuju planiranje, projektovanje, tranziciju, isporuku i poboljšavanje usluga radi ispunjavanja zahtjeva za uslugama.

 

Sistemi upravljanja IT uslugama (ITSMS) navode zahtjeve za pružaoce usluga da planira, uspostavi, implementira, radi, pregleda, održava i poboljša SMS na osnovu najboljih praksi.

Kompanije koje imaju certifikovan standard pokazuju sposobnost upravljanja i zaštite organizacije, imovine, stejkholdera i menadžmenta.


Kompanije koje se odluče na certifikaciju ovog standarda dobijaju globalno priznat certifikat.


 

 
0 0