HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png
Novosti

FSSC 22000 certifikat sistema bezbjednosti hrane

 

16.11.2023 15:02
Slika
 

FSSC 22000 šema certifikacije sistema za sigurnost hrane pruža okvir za efikasno upravljanje vašim odgovornostima za sigurnost hrane i kvalitet.

FSSC 22000 je u potpunosti priznat od strane Globalne inicijative za sigurnost hrane (GFSI) i u velikoj mjeri je zasnovan na postojećim ISO standardima.

Certifikacija pokazuje da kompanija ima snažan i efikasan sistem upravljanja bezjbednošću hrane (FSMS) kako bi ispunila zahtjeve regulatora, klijenata i potrošača u poslovanju sa hranom.

Proces revizije za FSSC 22000 zasniva se na ISO 22000 okviru i ima trogodišnji ciklus. Kako bi se osiguralo kontinuirano poboljšanje, nadzorne revizije zakazuju se svake godine nakon čega slijedi potpuna recertifikaciona revizija svake tri godine. FSSC standard zahtijeva da se jedna od godišnjih nadzornih revizija provodi kao nenajavljena revizija.


0 0