HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png
Novosti

GMP Certifikacija

 

24.06.2024 11:59
Slika
 

GMP je sistem koji ima za cilj da osigura da se proizvodi stalno proizvode i budu pod kontrolom u skladu sa standardima kvaliteta.

 

Dizajniran je kako bi se smanjio  rizik  u procesu proizvodnje a kojei se ne može otkloniti kroz testiranje finalnog proizvoda.

GMP pokriva sve aspekte proizvodnje od početnih materijala, prostora i opreme za obuku i lične higijene osoblja.

GMP standardi također su uključeni u zakonodavstvo mnogih zemalja. Zemlje su u svom zakonodavstvu utvrdile GMP pravila.

Potvrdom o certifikovanju Dobre proizvođačke prakse GMP, organizacija ispunjava preduslov za uvođenje djelotvornog programa sigurnosti  hrane sistema analize opasnosti i kritične kontrolne tačke HACCP.

Za sve informacije o certifikaciji  kontaktirajte naš food odjel putem emaila info@issbih.ba ili na broj telefona 033-676-123.

0 0