HALAL

Slika

Predmet i područje primjene:

 

Halal standard čini set pravila i smjernica za proizvodnju i pripremu hrane u skladu sa islamskim vjerskim običajima. Zahtjevi Halal-a potiču iz Kurana i Šerijatskog zakona, koji propisuju šta je halal, tj. dozvoljeno, a šta je haram – zabranjeno. Kada se kaže "dozvoljeno" misli se na hranu koja je pripremljena po šerijatskim zakonima i većina muslimana širom svijeta primjenjuje ovaj način ishrane.

 

 

Halal između ostalog zabranjuje upotrebu: svinjskog mesa, krvi, alkohola, mesa mrtvih životinja, mesoždera, magarca, psa, ptica grabljivica, hrane koja se priprema sa vinom, kolača sa bilo kojom vrstom alkohola, hrane koja sadrži emulgatore na bazi svinjske ili životinjske masti itd.

 

 

Najveći broj zahtjeva Halal standarda su identični sa HACCP sistemom i ISO 9001 standardom, što organizacijama koje su uspostavile neki od ova dva sistema znatno olakšava pripremu za certifikaciju. Halal je primjenljiv na različite vrste proizvoda i usluga: hranu, kozmetiku, lijekove, odjeću, obuću, namještaj, turizam i ugostiteljstvo а najčešće se primjenjuje u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, kao i proizvodnji kozmetike.

 

 

Zahtjevi koje Halal stavlja pred proizvođače su najstriktniji kada je u pitanju mesna industrija. Da bi meso bilo Halal, klanje dozvoljenih životinja mora biti u skladu sa sljedećim zahtjevima: životinja koja se kolje mora biti pažljivo tretirana, zdrava i živa, a osoba koja obavlja čin klanja mora biti psihički zdrav i osposobljen za tu aktivnost. Zabranjeno je da to radi osoba pod dejstvom alkohola, a takođe je zabranjeno da to radi neko ko nije musliman, hiršćanin ili Jevrejin, jer samo oni znaju šta znači pomen božijeg imena prilikom klanja. Propisane su i metode obuzdavanja prilikom klanja.

 

 

Halal standard je kompatibilan sa drugim međunarodnim standardima koji uređuju sistem upravljanja kvalitetom (ISO) i u skladu je sa Halal standardom zemalja Islamske konferencije OIC/SMIIC I - Halal food. Za razliku od ostalih standarda i HACCP sistema, Halal sertifikacija nije u klasičnom sistemu certifikacije i akreditacije.

 

 

Certifikate za ovaj sistem dodjeljuju organizacije ovlaštene od strane islamske vjerske zajednice. U Bosni i Hercegovini djeluje Agencija za certificiranje halal kvalitete. Agencija je registrirala Halal normu BAS 1049:2007 kod Instituta za standardizaciju BiH. Više podataka o Agenciji za certificiranje halal kvalitete saznajte na web stranici www.halal.ba.

 

0 0