HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png
Novosti

Hotel Centar iz Podgorice uspješno prošao drugi HACCP audit

 

04.07.2024 13:35
Slika
 
Eksterni HACCP audit proveden početkom   potvrdio je  kako se uspostavljena načela HACCP sistema u Hotelu Centar kvalitetno provode i održavaju u skladu sa zahtjevima sistema baziranog na HACCP principima.

HACCP je sistem upravljanja prema kome se sigurnost hrane održava kroz analizu i kontrolu bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti od ulaznih sirovina, rukovanja, proizvodnje, distribucije i konzumiranja krajnjeg proizvoda.
0 0