ISO 45001:2018 Sistem zaštite zdravlja i sigurnosti na radu

Slika

Zahtjevi s uputstvima za upotrebu, pruža skup jakih i efikasnih procesa za poboljšanje sigurnosti na radnom mjestu u globalnim lancima snabdijevanja. Očekuje se da će se primjenom novog međunarodnog standarda, dizajniranog da pomogne organizacijama svih veličina i industrijskom sektoru, smanjiti broj povreda i bolesti na radnim mjestima širom svijeta.

 

 

Svrha standarda ISO 45001 je da obezbjedi organizaciji visok nivo razumjevanja važnih problema koji mogu da utiču na nju pozitivno ili negativno i kako ona upravlja svojim odgovornostima po pitanju zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu prema svojim zaposlenima.

 

 

Ovaj novi standard jasno definiše zahtjeve za odgovornosti po pitanju upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu. Svrha toga je osigurati da krajnja odgovornost ne može biti prenijeta na menadžere za zaštitu zdravlja i sigurnosti ili druge menadžere unutar organizacije.

 

 

Organizacija mora da ohrabruje zaposlene na svim nivoima da prijavljuju opasne situacije, kako bi mogle biti uspostavljene preventivne mjere i preduzete korektivne mjere. Zaposleni moraju biti i u stanju da prijavljuju i predlažu oblasti za poboljšanje bez straha od otkaza, ili druge disciplinske mjere.

 

 

Standard zahtjeva od organizacije da osigura da podugovoreni procesi koji utiču na OHSMS budu definisani i kontrolisani. Kada su podugovoreni proizvodi i/ili pružene usluge pod kontrolom organizacije, potrebno je efikasno upravljati dobavljačem i podugovaračem.

 

 

Termin „dokumentovane informacije“ se koristi umjesto „dokumenata“ i „zapisa“, koji su bili prisutni u OHSAS 18001. Dokazi iz obrađenih informacija koji se ne čuvaju u formalnom sistemu za dokumentovanje, kao što su elektronske informacije koje se nalaze na telefonima i tabletima, sada će biti prihvaćeni.

0 0