HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png
Slika

Certifikacija ISO 22000:2018- Sistem upravljanja sigurnosti hraneISO 22000 je sistem upravljanja  sigurnosti hrane koji se implementira i koristi za otkrivanje postojećih i potencijalnih rizika u proizvodnji hrane. Pri tome se definišu odgovarajuće opasnosti, poduzimaju mjere predostrožnosti, procjenjuju rezultati i kontinuirano se poboljšavaju u primjeni.

Danas je tema prehrambene industrije globalno pitanje koje preko bolesti koje se prenose hranom ne utiču samo na život ljudi, već i na ekonomiju zemalja i institucija. Svake godine, bezbroj ljudi je globalno pogođen posljedicama trovanja hranom i bolestima koje ga uzrokuju, od kojih gotovo sve uključuju isplate kompenzacija od proizvodnih kompanija, što također uzrokuje da kompanije gube svoju reputaciju.

Osiguranje kvaliteta i sigurnosti hrane nezaobilazan je uslov za održivost od proizvodnje do trpeze u lancu ishrane. Zbog toga je upravljanje rizikom postalo neposredan uslov za sve one objekte koji snabdevaju restorane, ugostitelje, usluge pakovanja itd. Ovo se odnosi i na dobavljače hemikalija, pribora ili pružaoce usluga u sektoru transporta i logistike.

Stoga sigurnost ovdje igra ključnu ulogu i sve je više cijenjena od strane potrošača. Kompanije sa odgovarajućim sigurnosnim mjerama su stoga posebno poželjne.

Sa ISO 22000, kompanija može da obezbjedi takvu pokrivenost pomoću različitih i efikasnih sistema sigurnosti  hrane. Ovaj sistem upravljanja važi za sve kompanije u lancu snabdjevanja hranom i usklađen je sa odredbama ISO 9001 i ISO 14001.

Ciljevi ISO 22000:

 

Dajete kupcu pouzdanu izjavu o higijeni i proizvodnji proizvoda.

Pokažite da su preduzete sve potrebne mjere tokom proizvodnje hrane.

Izvor relevantne optimizacije unutar lanca opskrbe hranom

Sprovođenje analize rizika

Povećanje kvaliteta proizvoda i pouzdanosti proizvoda

Preventivne mjere protiv opasnosti u proizvodnim procesima

Osiguravanje stabilnih i sigurnih proizvodnih procesa od kontrole kvaliteta do preventivnog osiguranja kvaliteta

Smanjenje troškova gubitaka i povrata.

0 0