Novosti

Kompanija BH 4 d.o.o. postala nosilac certifikata ISO 9001:2015,ISO 14001:2015,ISO 45001:2018

 

05.05.2022 12:31
Slika
 

Kompanija BH 4  d.o.o. sa sjedištem u Jajcu uspješno prošla certifikacijski audit za integrisani menažment sistem prema ISO 9001:2015,14001:2015,45001:2018 i time pokazala opredjeljenost kada su u pitanju međunarodne norme kvaliteta , upravljanja okolišem kao i upravljanja i zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Uvođenjem međunarodnih standarda BH 4  d.o.o.  je svoje poslovanje uskladila sa novim , najpoznatijim i međunarodno priznatim standardima iz oblasti kvaliteta,upravljanja okolišem i upravljanjem zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.


0 0