KORPORATIVNA SIGURNOST

Usluge iz oblasti korporativne sigurnosti  namijenjene su  velikim  sistemima i kompanijama koje su dio kritične infrastrukture.

Ove usluge predstavljaju širi spektar aktivnosti kao što je informaciona sigurnost, sigurnost ekonomskog poslovanja, sigurnost  i zdravlje na radu, zaštitu od požara, zaštitu od industrijske špijunaže, zaštitu životne sredine, upravljanje vanrednim situacijama, Cyber Sigurnost, revizija  sigurnosnih IT sistema  i procedura,procjena i testiranje sigurnosti IT infrastruKture,upravljanje kontinuitetom poslovanja prema ISO 22301:2019, standard za sigurnost podataka na platnim karticama PCI DSS, COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies)

Krajnji cilj uspostavljanja sistema/procesa korporativne sigurnosti  jeste preventivno reagovanje na sve potencijalne opasnosti iz unutrašnjeg i spoljnog okruženja kompanije, smanjenje potencijalnih gubitaka i povećanje konkurentnosti na tržištu što direktno utiče na uvećanje profita kompanije.

 Ukoliko želite da obezbjedite stabilno poslovanje i razvoj svoje kompanije naš tim experata iz oblasti sigurnosti  vam stoji na raspolaganju.

0 0