Medicinske laboratorije — Zahtjevi za kvalitet i kompetentnost (ISO 15189:2014)

Ovaj međunarodni standard specificira zahtjeve za kvalitet i kompetentnost medicinskih laboratorija. Ovaj međunarodni standard mogu koristiti medicinske laboratorije za razvoj svog sistema menadžmenta kvalitetom.
Takođe se može koristiti za potvrđivanje ili priznavanje nadležnosti medicinskih laboratorija od strane kupaca laboratorija, regulatornih tijela i tijela za akreditaciju.
0 0