Menadžment rizikom ISO 31000:2018

Slika

Predmet i područje primjene:

ISO 31000:2019 standard daje principe i generičke smernice za menadžment rizikom. Standard može da koristi bilo koje javno, privatno ili društveno preduzeće, udruženje, grupa ili pojedinac.

 

Dakle, ovaj međunarodni standard se ne odnosi posebno ni na jednu industriju ili sektor.

 

ISO 31000:2019 standard se može primJeniti tokom postojanja organizacije i na širok spektar aktivnosti, uključujući strategije i odluke, operacije, procese, funkcije, projekte, proizvode, usluge i imovinu.

 

ISO 31000:2019 standard se može primJeniti na svaku vrstu rizika, ma kakva da je njegova priroda, bilo da ima pozitivne ili negativne posledice. Iako ovaj standard pruža generičke smJernice, on nema za cilj da promoviše jednoobraznost menadžmenta rizikom u svim organizacijama.

 

Prilikom projektovanja i primJene planova i okvira za menadžment rizikom treba uzeti u obzir različite potrebe specifične organizacije, njene posebne ciljeve, kontekst, strukturu, funkcionisanje, procese, funkcije, projekte, proizvode, usluge ili imovinu i primenjene specifične prakse.

 

ISO 31000:2019 standard je namIJenjen da se koristi za harmonizaciju procesa menadžmenta rizikom u postojećim i budućim standardima. On daje zajednički pristup za podršku standardima koji se bave specifičnim rizicima i/ili sektorima, a ne zamenjuje te standarde.

 

Ovaj standard nije namenjen za Certifikaciju.

 

0 0