HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png
Novosti

Najava kurseva za interne auditore kvaliteta prema ISO 9001:2015

 

30.06.2024 19:39
Slika
 

Institut za standarde i sigurnost sve zainteresirane poziva na obuke za interne auditore sistema upravljanja kvalitetom.

Obuke se kontinuirano održavaju u Sarajevu ili bilo kom drugom gradu u Bosni i Hercegovini.

Dvodnevni intenzivni kurs omogućava učesnicima da steknu potrebna znanja i kompetencije za sprovođenje audita Sistema upravljanja kvaliteta (QMS) na način naveden u ISO 9001:2015 i za vođenje tima auditora primjenom opšte priznatih audit principa, procedura i tehnika.

Tokom ove obuke, učesnik će steći neophodno znanje i vještine, kako bi uspješno planirao i sprovodio interne  audite u skladu sa procesom certifikacije navedenim u standardima ISO 19011 i ISO 17021.


Na osnovu praktičnih vježbi, učesnik će razviti vještine (ovladavajući tehnikama audita) i kompetencije (upravljanje audit timovima i audit programima, komunikacija sa klijentima, rješavanje konflikta, itd.) neophodne za efikasno sprovođenje audita.

Opšte informacije

Troškovi ispita i certifikacije uključeni su u cijenu obuke (takođe, obezbijeđen je ručak i topli napici)

Učesnicima se dodjeljuje materijal za polaznike (više od 600 strana) sa svim neophodnim informacijama i praktičnim primjerima.

U slučaju da učesnik ne obezbjedi kompetentnost, dozvoljeno je da, pod određenim uslovima, ponovo polaže.

Cijena kursa: za interne auditore, 200 KM +PDV (dva dana)

Napomena: Prijave se mogu poslati i elektronskom poštom na e-mail: info@issbih.ba

Rok za prijavu je 5 dana prije početka kursa.

Za više detalja o samom kursu: 033-676-123.

0 0