HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png
Novosti

Najavljujemo novu obuku za auditore ISO/IEC 27001:2022 (Nova verzija)

 

19.01.2023 14:57
Slika
 
Institut za standarde i sigurnost organizuje obuke za auditore prema novoj verziji standarda ISO/IEC 27001:2022 koja je objavljena 25 oktobra 2022.godine.

Obuka je namijenjena za :

Implementatore, Interne i Eksterne auditore ISO/IEC 27001:2013 koji žele da se putem TRANZICIONOG
CERTIFIKACIONOG TRENINGA certifikuju za novu ediciju standarda ISO/IEC 27001:2022.

Konsultanti,office menadžeri,pravni saradnici,stručni savjetnici za IT security,IKT eksperti koji žele da se pripreme ze funkciju internog ili eksternog auditora sistema menadžmenta sigurnosti informacija.

Ciljevi obuke:

Steći stručna znanja o osnovama ISO/IEC 27001:2022 i mapiranju zahtjeva standarda i kontrola iz aneksa A sa prethodnom edicijom ISO 27001 iz 2013. godine.

Steći stručna znanja o izvođenju ISO 27001 internih audita, pridržavajući se smjernica iz ISO 19011.

Steći stručna znanja o izvođenju ISO 27001 certifikacionih audita, pridržavajući se smjernica iz ISO 19011 i specifikacija iz ISO 17021.

Steći neophodno znanje za vođenje ISMS audit tima.

Steći neophodna znanja kako se implementira ISO/IEC 27001:2022.


Nakon uspješno položenog pismenog testa i kontinuirane ocjene tokom obuke polaznici će dobiti certifikat.

Trajanje obuke je četiri dana.


Koristi od obuke:

Ova obuka  će Vam pomoći da:

Naučite kako efikasno prebaciti svoj ISMS na ISO/IEC 27001:2022;

Steknetee razumijevanje o novim kontrolama iz Aneksa A i kako se ISO/IEC 27002:2022 može podržati;

Razumijete  kako revidirati promjene menadžment sistema i kontrole novog Anexa A;

Razumijete vremenski period tranzicije i koje pripreme je potrebno izvršiti.

Naši kursevi će vam pružiti znanje potrebno za ažuriranje i upravljanje vašim sistemom upravljanja sigurnošću informacija (ISMS) prilikom certifikacije prema ISO/IEC 27001:2022.

Sve informacije možete dobiti putem emaila info@issbih.ba ili na broj telefona 033-676-123.0 0