Novosti

Sarajbosna - Baklava Shop Sarajevo postala nosilac certifikata ISO 22000:2018 i HACCP

 

19.01.2022 12:58
Slika
 
Auditori Instituta za standarde i sigurnost sproveli su certifikacijski audit u Sarajbosna-Baklava Shopu sa sjedištem u Sarajevu za HACCP sistem prema zahtjevima Codex Alimentariusa kao i za međunarodni standard za sigurnost hrane ISO 22000:2018. Određivanjem i nadzorom kritičnih kontrolnih tačaka, edukacijom zaposlenih i kontrolom kvaliteta svih procesa u organizaciji, Sarajbosna je zahtjevima QMS-a i HACCP-a ustanovila kvalitet svojih proizvoda i usluga, ali i obezbjedila zdravstveno-bezbjedan proizvod stanovništvu.


Zahtjevi HACCP sistema omogućuju Sarajbosni da proizvod koji proizvodi  bude u skladu sa visokim kvalitetom, kao i da se analizom i kontrolom različitih bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti osigura bezbjedan proizvod svim kupcima.

Iso 22000 je međunarodni standard koji  precizira uvjete koji će omogućiti da organizacija: a) planira, implementira, radi, održava i ažurira sistem za upravljanje sigurnošću hrane koji ima za cilj da osigura proizvode koji su, u skladu sa namjeravanom upotrebom, sigurni za potrošača, b) pokaže zadovoljavanje odgovarajućih upravnih i zakonskih zahtjeva za sigurnost hrane, c) evaluira i procijeni zahtjeve kupaca i da pokaže usklađenost sa onim uzajamno dogovorenim zahtjevima kupaca koji se odnose na sigurnost hrane da bi se povećalo zadovoljstvo kupaca, d) ima efikasnu komunikaciju o pitanjima sigurnosti hrane sa svojim dobavljačima, kupcima i odgovarajućim zainteresiranim stranama u lancu hrane, e) osigura da se pridržava svoje ustanovljene politike o sigurnosti hrane, f) pokaže takvu usklađenost odgovarajućim zainteresiranim stranama, i g) traži certifikaciju ili registraciju sistema za upravljanje sigurnošću hrane od vanjske organizacije, ili da provede samoprocjenu ili samodeklariranje o usklađenosti sa ovim međunarodnim standardom. 
0 0