HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png
Slika

Šta je ISO 20000?

ISO/IEC 20000 predstavlja industrijsku jednoglasnost u kvalitetu standarda za procese upravljanja IT uslugama. Ovi procesi upravljanja uslugama daju najbolje rezultate koji će zadovoljiti poslovne potrebe korisnika u dogovorenim nivoima resursa, tj. usluga koja je profesionalna, isplativa i sa rizikom koji je razumljiv i upravljiv.


Nastao je i zamijenio BS 15000, priznati britanski standard. Publikovan je u dva dijela:


Prvi dio predstavlja specifikacije i zahtjeve standarda koje se odnose na Menadžment IT usluga. Ovim standardom je moguće certifikovati preduzeće u skladu sa ovim specifikacijama koje predstavljaju minimum koji organizacija treba da ispuni.


Drugi dio predstavlja kodeks prakse za upravljanje uslugama, koji opisuje najbolje prakse u procesima IT usluga u okviru pomenutih specifikacija.


Zašto ISO 20000-1:2018?

 • daje opštu osnovu za poboljšanje usluga;
 • obezbjeđuje vodič ocjenjivačima i nudi pomoć pružaocima usluga u planiranju poboljšanja usluga;
 • preporučuje da pružaoci usluge treba da usvoje opštu terminologiju i više saglasan pristup upravljanju usluga;

Prednosti i koristi od implementacije ISO 20000-1:2018

Koristi i prednosti koje organizacija može da ostvari uvođenjem Sistema menadžmenta za upravljanje IT usluga ISO 20000-118 :

 • svrstavanje poslovne strategije i strategije usluga informacionih tehnologija;
 • pravljenje opšteg okvira za postojeće projekte poboljšanja usluga;
 • obezbjeđuje tip poređenja sa najboljom praksom;
 • pravi prednost poređenja kroz promociju postojećih usluga;
 • zahtjevajući svijest i odgovornost pravi progresivnu kulturu;
 • podržava unutrašnje promjene pružaoca usluga i osoblja kroz prednost kreiranja internih operativnih procesa;
 • smanjuje rizike i troškove primalaca usluge;
 • kroz kreiranje pristupa postojećeg standarda, nameće glavne organizacione promjene;
 • povećava reputaciju i percepciju;
 • fundamentalna promjena na proaktivni prije nego retroaktivni proces;
 • poboljšanje veze između različitih odjeljenja kroz bolju definiciju i jasnije termine odgovornosti ciljeva;
 • pravljenje stabilnog okvira za tretiranje resursa i za automatsko upravljanje uslugama;

ISO/ 20000-1:2018 Sistem upravljanja IT servisa

0 0