HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png

ISO 9001:2015 Certifikacija sistema upravljanja kvalitetom

Slika

ISO 9001:2015 je međunarodni standard za firme koje su dugoročno fokusirane na svoje korisnike, koje žele usavršiti svoje poslovne procese i poboljšati ukupne performanse unutar firme putem sistemskog pristupa upravljanja kvalitetom.

 

U današnjem, izuzetno konkurentnom svijetu, pouzdana kvaliteta i predanost zadovoljstvu kupaca su jedan od najkritičnijih kriterija za odabir proizvoda i usluga. U tom svjetlu, ISO 9001 certifikat je jedan od najboljih načina da se kupcima ali i dobavljačima, saradnicima i cjelokupnoj javnosti, prezentiraju napori firme  koja svoje procesne aktivnosti usklađuje s potrebama svojih kupaca i ostalih zainteresiranih strana, i u kontinuitetu pruža proizvode i usluge koji su usklađeni sa primjenjivim specifikacijama.

 

Standard ISO 9001: 2015 osigurava pristup koji se zasniva na riziku poslovnih procesa, pomaže u određivanju faktora u sistemu  upravljanja kvalitetom kroz preventivne mjere, uočava rizike i potencijalne mogućnosti.

 

Sticanjem certifikata usuglašavanja s primjenjivim zahtjevima ISO 9001:2015 standarda mogu se ostvariti brojne prednosti, od toga su sljedeće:

ISO 9001

Certifikacija sistema upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015, povećat će zadovoljstvo kupaca i stvoriti povjerenje između poslovnih saradnika, zainteresiranih strana i zaposlenika unutar firme , i ujedno potvrditi sposobnost dosljedne isporuke proizvodima ili uslugama.

Međunarodno priznati certifikat stvara brend i jača reputaciju firme.

Omogućava lakši pristup na tenderima u kojima se zahtjeva certifikacijski sistem upravljanja kvalitetom.

ISO 9001:2015 osigurava bolje razumijevanje poslovnih procesa unutar firme i zahtjeva efektivnu posvećenost višeg menadžmenta i jasnu definiciju odgovornosti i ovlaštenja, čime se stvara poslovna klima za stalno unapređenje proizvoda i usluga, interne i eksterne komunikacije, efikasnosti upotrebe resursa, rasta zadovoljstva klijenata, te se sprječavaju ili snižavaju troškovi koji bi se u suprotnom javili uslijed stvaranja nekvalitetnih izlaznih elemenata.

Jasna opredijeljenost i fokus na kvalitetu stvara prednost nad poslovnim konkurentima koji o tim pitanjima ne brinu, što korisnici usluga i proizvoda tvrtke, i poslovni suradnici, mogu lako spoznati.

Uspostava rješenja za sprječavanje potencijalnih reklamacija, i pravovremena i efektivna reakcija u slučaju nastanka događaja.

Izgradnja povjerenja o primjeni ipoštivanju važećih zakona i propisa u oblasti poslovanja.

Jačanje izvozne snage na tržišta koja zahtijevaju međunarodno prepoznati certifikat.

Na raspolaganju smo za sve Vaše upite.


https://issbih.ba/zahtjev-za-ponudu
0 0