HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png

Sistem menadžmenta kvalitetom u automobilskoj industriji IATF 16949:2016

Slika

Predmet i područje primjene:

IATF 16949:2016 su zahtjevi za primjenu ISO 9001:2015 za proizvođače automobila i rezervnih dijelova.

 

IATF 16949:2016 tehničkom specifikacijom određuju se, u vezi sa ISO 9001:2015, zahtjevi sistema menadžmenta kvalitetom za projektovanje/razvoj, proizvodnju i, onda kada je to primjenljivo, ugradnju i servisiranje proizvoda za automobile.

 

IATF 16949:2016 tehnička specifikacija je primjenljiva na mjestima koja pripadaju organizaciji, gdje su dijelovi koje su korisnici odredili za proizvodnju i/ili usluge proizvedeni.

 

IATF 16949:2016 tehnička specifikacija se takođe može primjeniti preko lanca isporuke u automobilskoj industriji.

0 0