Sistem menadžmenta procesa bezbjednog štampanja

Slika

 

Predmet i područje primjene:

ISO 14298:2013 definiše zahtjeve za Sistem menadžmenta bezbednog štampanja za bezbjedno štampanje.

 

ISO 14298:2013 standard definiše minimalan set zahtjeva za Sistem menadžmenta bezbjednog štampanja.

 

Organizacija obezbjeđuje da se zahtjevi kupaca vezani za bezbjednost ispunjavaju pod uslovom da nisu u konfliktu sa ovim međunarodnim standardom.

 

0 0