HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png

Sistem upravljanja sigurnost hrane

Slika

 

Predmet i područje primjene:

ISO 22000:2018 određuje uslove za sistem upravljanja sigurnosti hrane (FSMS).

 

Sistem menadžmenta sigurnosti  hrane (FSMS) čini QMS-Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 i HACCP Sistem sigurnosti  hrane.

 

ISO 22000:2018  predstavlja potvrđivanje sposobnosti organizacije da kontinualno proizvodi sigurnu  hranu i ispunjava zahtjeve korisnika, zahteve propisa i i zahtjeve same organizacije.

 

Primjenjuje je se za sve vrste organizacija u lancu proizvodnje hrane i od primarne proizvodnje preko prerade do distributera i maloprodaje tj. od njive do trpeze.

 

0 0