ISO 21001:2018 Sistemi upravljanja za obrazovne organizacije

Slika

ISO 21001:2018 specificira zahtjeve za sistem upravljanja za obrazovne organizacije (EOMS) kada takva organizacija:

 

  1. a) treba da pokaže svoju sposobnost da podrži sticanje i razvoj kompetencija kroz podučavanje, učenje ili istraživanje;

 

  1. b) ima za cilj da poveća zadovoljstvo učenika, drugih korisnika i osoblja kroz efikasnu primjenu svog EOMS-a, uključujući procese za poboljšanje sistema i osiguranje usklađenosti sa zahtjevima učenika i drugih korisnika.

 

Svi zahtjevi standarda ISO 21001:2018 su generički i namijenjeni da budu primjenjivi na bilo koju organizaciju koja koristi nastavni plan i program za podršku razvoju kompetencija kroz podučavanje, učenje ili istraživanje, bez obzira na vrstu, veličinu ili način isporuke.

 

ISO 21001:2018 se može primjeniti na obrazovne organizacije u okviru većih organizacija čija osnovna djelatnost nije obrazovanje, kao što su odjeli za stručno usavršavanje.

 

ISO 21001:2018 se ne odnosi na organizacije koje proizvode ili proizvode samo obrazovne proizvode.

0 0