Upravljanje objektima - Sistemi upravljanja - Zahtjevi sa smjernicama za upotrebu

ISO 41001:2018

Slika
ISO 41001: 2018 utvrđuje zahtjeve za sistem upravljanja objektima (FM) kada organizacija:

a) treba pokazati efikasnu i efikasnu isporuku FM-a koja podržava ciljeve organizacije potražnje;

b) ima za cilj dosljedno ispunjavanje potreba zainteresiranih strana i primjenjivih zahtjeva;

c) ima za cilj da bude održiv u globalno konkurentnom okruženju.

Zahtjevi navedeni u ISO 41001: 2018 nisu specifični za sektor i namijenjeni su primjeni na sve organizacije ili njihove dijelove, bilo u javnom ili u privatnom sektoru, bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu organizacije ili geografski položaj.

Aneks A daje dodatne smjernice za upotrebu ovog dokumenta.
0 0