HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png
Slika

CE znak omogućava izvoz proizvoda na tržište EU i drugih zemalja.

CE znak je simbol usaglašenosti proizvoda sa zahtjevima direktive Europske unije. Direktive nameću suštinske zahtjeve, a bliže specifikacije tih zahtjeva date u harmonizovanim standardima. Kada proizvod stekne pravo da nosi CE znak, može se slobodno plasirati na tržište Evropskog Ekonomskog prostora – EEA, 28 država članica EU i 4 države članice EFTA. Za plasiranje proizvoda na tržište država članica CEFTA još uvijek nije neophodan CE znak, ali mnoge od njih su zvanični kandidati za članstvo u EU i uveliko usvajaju harmonizovane standarde (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Makedonija).

Oznaka CE utiče na proizvođače, uvoznike i distributere kako je detaljno opisano u nastavku:

Proizvođači moraju izvršiti ocjenu sukladnosti, uspostaviti tehničku datoteku i potpisati EC izjavu o sukladnosti prije stavljanja CE znaka na svoj proizvod.

Proizvodi se mogu stavljati na tržište samo ako su u skladu sa odredbama svih važećih direktiva i ako je u skladu s tim proveden postupak ocjene usklađenosti.

Uvoznici moraju potvrditi da je proizvođač izvan EU izvršio potrebne korake za postavljanje CE znaka na proizvod. Uvoznici također moraju potvrditi da je dokumentacija o CE znaku dostupna na zahtjev.

Distributeri moraju biti u mogućnosti dostaviti dovoljno dokumentacije koja potvrđuje da su proizvođač i uvoznik izvršili sve korake potrebne za postavljanje CE znaka na proizvod.

Po završetku testova sa CE znakom, Institut za standarde i sigurnost dovršava detaljan izvještaj o ispitivanju koji sadrži sve rezultate ispitivanja i sve korektivne radnje koje bi mogle zahtijevati pažnju.

Tehnička dokumentacija za dobijanje CE znaka uglavnom se sastoji od sljedećih dokumenata:

 *Suštinski zahtjev 
 *Opis proizvoda
 *Numerički proračuni 
 *Grafička dokumentacija: crtež, šeme,... 
 *Specifikacija komponenata 
 *Lista primijenjenih harmonizovanih standarda 
 *Izvještaji o ispitivanju 
 *Foto dokumentacija 
 *Analiza rizika 
 *Korisničko uputstvo 
 *Naljepnica EC deklaracija proizvođača o usaglašenosti proizvoda

Kontaktirajte nas za više informacija o tome kako vam Institut za standarde i sigurnost može pomoći u identificiranju i ispunjavanju vaših potreba za CE oznakom.

0 0