ISO/IEC 18295:2018
Zahtjevi usluga za call centre
Slika
ISO 18295 specificira zahtjeve usluga za kontaktne centre za korisnike (CCC). On utvrđuje okvir za bilo koji CCC koji ima za cilj pružanje pomoći klijentima i klijentima u pružanju usluga koje kontinuirano i proaktivno ispunjavaju njihove potrebe.
0 0