HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png

Certifikacija ISO 14001:2015-Sistem upravljanja okolišem

Slika

Predmet i područje primjene:

ISO 14001:2015 specificira zahtjeve za sistem upravljanja okolišem , koje organizacija može da koristi da unaprijedi svoje performanse životne sredine. Ovaj međunarodni standard namijenjen je za korišćenje od strane organizacije koja teži upravljanju svojim odgovornostima za životnu sredinu na sistematičan način, koji doprinosi stubu održivosti životne sredine.

 

ISO 14001:2015 pomaže organizaciji da ostvari predviđene ishode svog sistema upravljanja okolišem, koji obezbjeđuje vrijednost za životnu sredinu, samu organizaciju i zainteresovane srane. Konzistentno sa politikom životne sredine organizacije, predviđeni ishodi sistema menadžmenta životnom sredinom obuhvataju:

 

– unapređivanje performansi životne sredine;

 

– ispunjavanje obaveza za usklađenost;

 

– ostvarivanje ciljeva životne sredine.

 

ISO 14001:2015 primjenljiv je na bilo koju organizaciju, bez obzira na veličinu, vrstu i prirodu, i primenjuje se na aspekte životne sredine njenih aktivnosti, proizvoda i usluga za koje organizacija utvrdi da njima može ili da upravlja ili da na njih utiče razmatranjem perspektive životnog ciklusa. Ovim međunarodnim standardom se ne iskazuju specifični kriterijumi za performanse životne sredine.

 

ISO 14001:2015 se može koristiti u cjelosti ili djelimično za sistematsko poboljšavanje upravljanja životnom sredinom. Međutim, tvrdnje o usaglašenosti sa ovim međunarodnim standardom nisu prihvatljive, sve dok svi njegovi zahtjevi nisu uključeni u sistem upravljanja okolišem  sredinom organizacije i ispunjeni, bez izuzetka.

 

0 0