HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png

Obuke sa personalnom certifikacijom

Slika
U skladu sa potrebama savremenog poslovanja, razvila se potreba za kontinuiranom edukacijom zaposlenih u okviru određenih organizacija, a u skladu sa zahtjevima međunarodno priznatih standarda za određene oblasti poslovanja.

Da bi neka organizacija zaista bila prepoznata kao poželjna za saradnju, neophodno je da osobe koje su zaposlene u okviru njenih poslovnih procesa pohađanju adekvatnu obuku, kako bi najpre poboljšali kvalitet poslovanja na ličnom nivou, a što se posredno odražava i na kvalitet poslovanja organizacije u kojoj su zaposleni, kao i na njen ugled u poslovnom svijetu.

Zato se smatra imperativom pohađanje specijalizovanih obuka i kurseva koje organizuje Institut za standarde i sigurnost, a sa stanovišta zahtjeva međunarodno priznatih standarda za različite djelatnosti, odnosno oblasti poslovanja.

Sa željom da ispuni zahtjeve klijenata, a na obostrano zadovoljstvo, ISS nudi mogućnost organizovanja takozvane IN HOUSE obuke prema pravilima međunarodno priznatih standarda, što podrazumijeva da naš predavač dolazi u prostorije vaše firme, čime se znatno olakšava pohađanje obuke za vaše zaposlene.
0 0