ISO/IEC 9001:2015 Sistem menadžmenta kvaliteta

Slika

Šta je ISO 9001?

 

To je međunarodni standard koji svojim zahtjevima definiše Sistem upravljanja kvalitetom, čiji je primarni cilj zadovoljenje potreba korisnika. Sistem menadžmenta kvaliteta ili ISO 9001 se može primjeniti na sva preduzeća bez obzira na tip, veličinu organizacije ili proizvode/usluge koji se isporučuju.

 

 

Svrha ovog standarda je povećanje efektivnosti i efikasnosti organizacije kroz primjenu procesnog pristupa.

 

Njegova prednost je obezbjeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije.

 

Takođe, definisanjem ulaznih i izlaznih elemenata svih procesa i definisanjem potrebnih resursa stvara se polazna osnova za planiranje, kao i povratna informacija o zadovoljstvu kupaca.

 

Na ovaj način znatno se olakšava vaše poslovanje uz istovremeno usaglašavanje sa potrebama kupca.

 

Ovakav model povećava povjerenje klijenata u vaš proizvod / uslugu i vodi ka boljem pozicioniranju na tržištu.

 

 

Prednosti i koristi od implementacije ISO 9001

 

Da bi istakli prednosti ovog međunarodnog standarda, navešćemo principe na kojima ovaj standard počiva:

 

 

Smanjenje ukupnih troškova poslovanja;

Veći profit;

Obezbjeđenje zadovoljstva kupaca;

Bolje tržišne mogućnosti;

Povećava povjerenje klijenata;

Kontrola svih procesa;

Veća odgovornost zaposlenih;

Bolja osposobljenost i edukacija zaposlenih;

Postizanje timskog rada;

Povećanje svijesti zaposlenih o kvalitetu;

Bolja iskorišćenost vremena i resursa;

Slijedljivost sistema;

Bolja prolaznost na tenderima;

Stalno unaprijeđenje kvaliteta i efikasnosti;

Pozicioniranje u društvu uspješnih;

 

 

0 0