Međunarodni standard za dobru praksu u agraru GLOBALG.A.P.

Slika
Svaki poljoprivredni proizvođač može da se prijavi za GLOBALG.A.P. certifikaciju, pri čemu ima dvije mogućnosti: da aplicira kao individualni proizvođač i on je nosilac certifikata ili aplicira grupa proizvođača, kao pravno lice, i ona postaje nosilac certifikata.


Osnovni razlozi koji su doprinijeli razvoju certifikacijske šeme GLOBALG.A.P su: potreba trgovaca da bez tehničkih barijera obavljaju promet poljoprivrednih proizvoda na svjetskom nivou i uživaju povjerenje svojih kupaca.


Posjedovanjem certifikata poljoprivredni proizvođači i prerađivači dokazuju pridržavanje pravila dobre poljoprivredne prakse i da su njihovi proizvodi sigurniji od necertifikovanih, upućuju sve suptilnije potrošače da kupuju poljoprivredne proizvode za koje postoji garancija da su zdravstveno ispravni, uzgojeni na farmama gdje se vodilo računa o zaštiti čovjekove okoline, zaštiti prava zaposlenih i dobrobiti životinja
Koncept dobre poljoprivredne prakse je moderni koncept poljoprivrednog racionalnog i održivog gazdоvanja.


On je izraz prevencije od ekološke krize, koja ozbiljno prijeti čovječanstvu u svim aspektima proizvodne aktivnosti čovjeka.

Više informacija: www.globalgap.org
0 0