Novosti

Menadžment zdravlja i zaštite na radu - Opće smjernice za siguran rad tokom pandemije COVID-19

 

05.05.2021 14:54
Slika
 
ISO 45005 pruža praktične preporuke za upravljanje svim rizicima koji mogu biti prouzrokovani pandemijom i mogu ga primjeniti sve vrste organizacija, a posebno može koristiti onim organizacijama koje nemaju razvijenu službu ljudskih resursa.

Ovaj standard daje smjernice za organizacije o upravljanju rizicima koji proizlaze iz COVID-19 radi zaštite zdravlja, sigurnosti i dobrobiti u vezi s radom.

 

Ovaj standard je primjenjiv na organizacije svih veličina i sektora, uključujući one koji:

 

  1. a) djeluju tokom cijele pandemije;

 

  1. b) nastavljaju ili planiraju da nastave sa radom nakon potpunog ili djelomičnog zatvaranja;

 

  1. c) ponovo zauzimaju radna mjesta koja su u potpunosti ili djelomično zatvorena;

 

  1. d) su novi i planiraju da posluju prvi put.

Ovaj standard također pruža smjernice koje se odnose na zaštitu radnika svih vrsta (npr. Radnici zaposleni u organizaciji, radnici vanjskih dobavljača, ugovarači, samozaposleni pojedinci, agencijski radnici, stariji radnici, radnici s invaliditetom i osobe koje hitno reagiraju) druge relevantne zainteresirane strane (npr. posjetioci radnog mjesta, uključujući članove javnosti).

Ovaj standard nije namijenjen pružanju smjernica o primjeni specifičnih protokola za kontrolu infekcije u kliničkim, zdravstvenim i drugim postavkama.

NAPOMENA Primjenjive zakone i smjernice pružaju vlada, regulatori i zdravstvene vlasti za radnike u ovim okruženjima ili u povezanim ulogama.


0 0