HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png

POLITIKA SUZBIJANJA KORUPCIJE

Slika

U Institutu za standarde i sigurnost  zabranjen je svaki oblik korupcije (podmićivanje, pronevjera, pristranost, iznuđivanje i slično).

ISS  se zalaže za visoke standarde etičkog ponašanja u skladu s pravilima ove Politike i to bez izuzetka zahtijeva od direktora, svih rukovodioca, šefova službi i pomoćnika direktora, svih ostalih uposlenika, poslovnih saradnika i drugih zainteresiranih strana sa kojima obavljaju poslove.

Svi uposlenici Instituta za standarde i sigurnost , direktor, te ostali uposlenici su informirani i educirani u vezi sa ovom Politikom.

ISS ne sudjeluje ni u kojem obliku korupcije i ni u kojem drugom nezakonitom postupku. Primanja ili davanja mita kao i drugi oblici koruptivnih radnji podliježu odgovarajućim sankcijama na  osnovu važećih zakonskih propisa i općih akata Instituta za standarde i sigurnost, a u skladu sa Smjernicama o sankcijama sistema upravljanja antikorupcijom.

ISS ne prihvaća poslove i poslovne odnose koji uključuju koruptivne radnje.  ISS, bez izuzetka ne sudjeluje u nuđenju ili prihvaćanju mita ili drugih oblika poticanja na koruptivne radnje. ISS svjesno odbija sudjelovanje u bio kojoj transakciji u kojoj koruptivne radnje čine bilo koji dio poslovnog odnosa.

Prije donošenja odluka povezanih sa specifičnim transakcijama, projektima i aktivnostima odnosno prije sklapanja specifičnih poslovnih ili partnerskih odnosa u Institutu za standarde i sigurnost  obavezno se provodi dubinska analiza. O rezultatu dubinske analize odlučuje direktor.

U ISS postoji sistem upravljanja antikorupcijom (ABMS – „Anti-bribery Management System“) koji zadovoljava zahtjeve norme ISO 37001:2016. Navedeni sistem je implementiran kako bi se spriječile i onemogućile koruptivne radnje u poslovanju Instituta za standarde i sigurnost. U slučaju utvrđenja koruptivnih radnji ISS će u skladu sa zakonskim propisima o tome izvijestiti nadležna tijela.

O svim pitanjima navedenog sistema vrši se redovno izvještavanje direktora. U svrhu efikasnosti i unapređenja ova Politika i procesi koji ju podržavaju obvezno se pregledaju najmanje jednom godišnje.

U svrhu ublažavanja odnosno smanjivanja rizika od koruptivnih radnji u poslovanju Instituta za standarde i sigurnost ,  direktor podržava implementaciju navedenog sistema upravljanja antikorupcijom u skladu sa ovom Politikom i utvrđenim ciljevima.

Ova Politika saopštava se javnosti i interno unutar Instituta za standarde i sigurnost  čime se osigurava da korisnici usluga ISS, poslovni saradnici, uposlenici i ostale zaniteresirane strane budu svjesne ozbiljne predanosti Instituta za standarde i sigurnost  kao organizacije u borbi protiv korupcije, te su se dužni navedene Politike i pridržavati. Ova Politika objavljuje se na web stranicama Instituta za standarde i sigurnost.

 

 

 

0 0