HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png

ISO/IEC 37001:2016 Sistem menadžmenta antikorupcije

Slika

Šta je ISO 37001?

ISO 37001 je prvi međunarodni standard iz oblasti sistema upravljanja namijenjen za borbu protiv mita i korupcije koncipiran tako da pomogne organizacijama u borbi s rizikom od mogućeg podmićivanja u njihovim vlastitim radnim procesima i kroz njihove globalne lance vrijednosti.


On posjeduje potencijal za umanjenje korporativnog rizika i troškova u vezi s pojavom podmićivanja osiguravajući fleksibilan poslovni okvir kojim se sprječava, otkriva i rješava podmićivanje. „Mito predstavlja značajan poslovni rizik u mnogim državama i sektorima”, kaže Neill Stansbury, predsjednik projektnog komiteta ISO/PC 278 koji je zadužen za ovaj novi standard. U mnogim slučajevima to je bilo tolerirano kao „neophodan” dio poslovnog ponašanja. Međutim, povećanje nivoa svijesti o šteti koju podmićivanje prouzrokuje državama, organizacijama i pojedincima rezultiralo je pozivom na efikasnu akciju koju treba poduzeti da bi se spriječilo podmićivanje.


Mnoge organizacije su već uložile značajno vrijeme i resurse u razvoj internih sistema i procesa za sprječavanje podmićivanja. ISO 37001:2016, sistemi upravljanja za borbu protiv podmićivanja – Zahtjev s uputstvom za primjenu osmišljen je tako da podrži napore u suzbijanju mita istovremeno osiguravajući transparentnost i jasnoću mjera koje je uspostavila jedna organizacija, kao i načine za njihovu implementaciju na najefikasniji i najefektivniji mogući način.


ISO 37001 pomoći će u sprječavanju, otkrivanju i rješavanju problema podmićivanja, bilo da se radi o podmićivanju organizacije ili podmićivanju u njenu korist, njenih zaposlenih ili poslovnih partnera. Primjenom povezanih mjera i kontrola, uključujući prateće smjernice, sistem upravljanja za borbu protiv podmićivanja definiše zahtjeve za:

  • politiku i procedure protiv podmićivanja;
  • rukovođenje, posvećenost i odgovornost rukovodstva;
  • nadzor odgovornog menadžera;
  • obuka za borbu protiv podmićivanja;
  • procjena rizika i provjera projekata i poslovnih partnera;
  • finansijska kontrola, kontrola nabavke, komercijalna i kontrola pri ugovaranju;
  • izvještavanje, praćenje, istraga i pregled;
  • korektivne akcije i stalno poboljšavanje;

Stansbury kaže da je ISO 37001 razvijen za fleksibilnu primjenu u organizacijama svih veličina, gdje god da one posluju. „Rizik od podmićivanja s kojim se organizacija susreće varira u zavisnosti od faktora kao što su veličina organizacije, država ili sektori u kojima organizacija posluje, kao i priroda, obim i složenost poslovanja organizacije. Stoga ISO 37001 definiše primjenu opravdanih i proporcionalnih politika, procedura i kontrola.”


Organizacije mogu izabrati da Quality Cert Sarajevo izvrši provjeru njihove usaglašenosti sa zahtjevima ISO 37001 u cilju potvrđivanja da njihov sistem upravljanja za borbu protiv podmićivanja zadovoljava kriterijima iz standarda. Iako certifikacija (ili usaglašenost) sa ISO 37001 ne može garantirati da nije došlo do podmićivanja ili da će se podmićivanje dogoditi u vezi s tom organizacijom. Standard može pomoći organizaciji pri sprovođenju svih odgovarajućih mjera za sprječavanje podmićivanja.

0 0