Sistem menadžmenta bezbjednošću hrane FSSC 22000

Slika

Predmet i područje primjene:

FSSC 22000 Sistema upravljanja bezbjednošću hrane obezbjeđuje firmi prepoznatljivost kad je reč o konstantnom radu na bezbjednosti hrane.

 

Namijenjen je firmama koje proizvode i prerađuju hranu (ne odnosi se na primarnu proizvodnju i sakupljanje) i koje dostavljaju hranuprehrambenim maloprodajama.

 

Primjena ovog standarda olakšava saradnju sa drugim firmama i ojačava poziciju certifikovane firme u odnosu na nacionalnu i internacionalnu konkurenciju.

 

0 0