HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png

ISO/IEC 18788:2017 Sistem menadžmenta za usluge privatnog obezbjeđenja

Slika

Standard ISO 18788 pruža okvir upravljanja sistemima za privatno obezbjeđenje kroz izradu principa i zahtjeva za uspostavljanje, implementaciju, rad, praćenje, pregled, održavanje i poboljšanje upravljanja bezbjednosnim operacijama.

ISO 18788 pruža okvir poslovanja i upravljanja rizicima za efikasno sprovođenje bezbjednosnih operacija. On daje snažan značaj u identifikovanju vaših zainteresovanih strana, uključujući zaposlene, kupce, lokalne zajednice i podizvođače. Štaviše, ovaj standard obezbjeđuje osiguranje kvaliteta i stručnosti bezbjednosnih organizacija koje rade u složenim i krhkim okruženjima.

On obezbjeđuje principe i zahtjeve za sistem menadžmenta sigurnosnih operacija (SOMS).

ISO 18788: 2017 pruža okvir za upravljanje poslovanjem i rizicima za organizacije koje sprovode ili zaključuju bezbejdnosne operacije i povezane aktivnosti i funkcije dok pokazuju:

a) obavljanje profesionalnih sigurnosnih poslova kako bi se zadovoljile potrebe klijenata i drugih zainteresovanih strana;

b) odgovornost prema zakonu i poštovanje ljudskih prava;

c) dosljednost sa dobrovoljnim obavezama na koje se pretvara.

 

ISO 18788: 2017 primjenjuje se za svaku organizaciju koja treba da:

a) uspostavlja, implementira, održava i unapređuje SOMS;

b) procjenjuje njegovu usklađenost s navedenom politikom upravljanja bezbjednosnim operacijama;

c) pokazuje svoju sposobnost da dosljedno pruža usluge koje zadovoljavaju potrebe klijenata ili su u skladu sa važećim zakonima i zahtjevima za ljudska prava.

Koristi od implementacije  ISO 18788 vašoj organizaciji:

 

Ima kredibilitet i pomaže zaštiti vašu reputaciju

Povećava vjerovatnoću uspješnosti u radu

Obezbjeđuje osiguranje za kupce, vlade i zajednice

Demonstrira odgovornost prema zakonu i poštovanje ljudskih prava

Povećava organizacionu produktivnost sa najboljim pristupom "Plan, Do, Check, Act"

Predstavlja konzistentna i sveobuhvatna sredstva za demonstriranje efektivnog korporativnog upravljanja od nivoa odbora do fizičke isporuke.

0 0