ISO 17100:2015 Usluge prevođenja - Zahtjevi za usluge prevođenja

Slika

ISO 17100: 2015 pruža zahtjeve za osnovne procese, resurse i druge aspekte neophodne za pružanje kvalitetne usluge prevođenja koja udovoljava važećim specifikacijama.

 

Primjena ISO 17100:2015 takođe pruža sredstva pomoću kojih davalac prevodilačkih usluga (TSP) može dokazati usaglašenost određenih prevodilačkih usluga sa ISO 17100: 2015 i sposobnost svojih procesa i resursa da isporuče prevodilačku uslugu koja će zadovoljiti naručiteljeve i ostale važeće specifikacije.

 

Važeće specifikacije mogu uključivati specifikacije klijenta, samog TSP-a i svih relevantnih industrijskih kodeksa, vodiča najbolje prakse ili zakona.

 

Upotreba sirovog izlaza iz mašinskog prevođenja plus naknadno uređivanje izvan je opsega ISO 17100: 2015.

Ovaj standard se ne primenjuje na usluge usmenog prevođenja.

Zašto certifikovati ISO 17100?

Poboljšanje vaših prevodilačkih usluga do nivoa koji zahtjeva ISO 17100:2015, jača vaš poslovni učinak, pomažući u pružanju kvalitetnih prevodilačkih usluga. Pored toga, on uspostavlja i definiše kvalitet vaših prevodilaca, pružajući sigurnost vašim klijentima.0 0