Slika
Institut za standarde i sigurnost d.o.o. organizuje obuke za osoblje inspekcijskih tijela u vezi sa zahtjevima standarda: - ISO 9001:2015 Sistemi menadžmenta kvaliteta - ISO 15189:2018 Medicinske laboratorije - Zahtjevi za kvalitet i kompetencije - ISO 17025 :2017 Opšti zahtjevi za o...
Slika
Auditori Instituta za standarde i sigurnost uspješno su ocijenili sistem upravljanja okolišem prema međunarodnom standardu ISO 14001:2015.Uvođenjem ISO 14001 Express Courier d.o.o.  se obavezalo da će postupati u skladu sa zakonima, pridržavati se najviših međunarodnih ekoloških standarda, preventiv...
Slika
Sektor za upravljanje okoliša predizeća  Željeznice Republike Srpske A.D. Doboj otpočeo je sa dvodnevnom obukom za interne auditore međunarodnog standarda za upravljanje okoliša ISO 14001:2015.Jedan je od osnovnih zahtjeva standarda ISO 14001:2015 je potreba stalnog osposobljavanja i usavršavanja na temu...
Slika
Restoran Manolo sa sjedištem u Sarajevu , pristupio je procesu implementacije HACCP sistema prema zahtjevima Codex Alimentariusa.Restoran Manolo uvođenjem HACCP sistema obezbjedjuje svojim potrošačima zdravstveno bezbjedan proizvod i time jasno stavlja akcenat na zdravlje i sigurnost kup...
Slika
Eksterni auditori Instituta za standarde i sigurnost proveli su certifikacijski audit sistema sigurnosti informacija ISO 27001:2013 u kompaniji In Time d.o.o. sa sjedištem u Sarajevu.Ispunjavanjem zahtjeva navedenog standarda podiže se nivo sigurnosti u smislu zaštite od velikog broja prijetnji, ka...

Novosti

0 0