Slika
Auditori Instituta za standarde i sigurnost sproveli su certifikacijski audit u preduzeću Greensoft d.o.o. sa sjedištem u Zenici.Audit se odnosio na međunarodne ISO standarde za upravljenje kvalitetom i okolišem  ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.Uvođenjem i primjenom ISO standarda preduzeće Greens...
Slika
Auditori Instituta za standarde i sigurnost sprovode certifikacijski audit HACCP kompaniji R & R  Global 1969 L.L.C  sa sjedištem u Ferizaju."Zahtjevi HACCP sistema omogućuju  kompaniji   da voće i povrće  i higijena  bude u skladu sa visokim kvalitetom, kao i da se analizom i kontrolom različitih ...
Slika
Institut za standarde i sigurnost sproveo je certifikacijski audit u firmi Smitran Holding d.o.o. sa sjedištem u Brčkom.Audit se odnosio na standard ISO 9001:2015.Uvođenjem i primjenom ISO standarda kompanija SMITRAN HOLDING   d.o.o. je još jednom pokazala svoje opredjeljenje i posvjećenost ka unapre...
Slika
Auditori Instituta za standarde i sigurnost sproveli su certifikacijski audit Haccp u kompaniji Carine d.o.o."Zahtjevi HACCP sistema omogućuju  hotelima  da hrana i higijena  bude u skladu sa visokim kvalitetom, kao i da se analizom i kontrolom različitih bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti osigur...
Slika
Institut za standarde i sigurnost sa svojim auditorima sprovodi certifikacijski audit u firmi MT Port d.o.o. sa sjedištem u Kaknju.Audit se odnosi na standard upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i standard upravljanja okolišem ISO 14001:2015.Standard ISO 14001:2015 obezbjeđuje preduzeću da ide...

Novosti

0 0