Slika
Institut za standarde i sigurnost sproveo je uspješno certifikacijski audit ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018 u firmi Maher d.o.o.Kompanija je pokazala svoj angažman u upravljanju kvalitetom i zdravljem i sigurnosti na radu, impresionirani smo njihovim nastojanjem za cjelovito unapređenje.Firma MAHER d....
Slika
Institut za standarde i sigurnost organizuje obuke za auditore prema novoj verziji standarda ISO/IEC 27001:2022 koja je objavljena 25 oktobra 2022.godine.Obuka je namijenjena za :Implementatore, Interne i Eksterne auditore ISO/IEC 27001:2013 koji žele da se putem TRANZICIONOGCERTIFIKACIONOG ...
Slika
Food odjel Instituta za standarde i sigurnost sa svojim sanitarnim inžinjerima proveo je certifikacijski audit u SARAJBOSNA-BAKLAVA SHOP.Audit se odnosio na sistem upravljanja sigurnosti hrane ISO 22000:2018 kao i na HACCP sistem. Ovo je potvrda da SARAJBOSNA  u skladu sa međunarodno priznatim no...
Slika
Institut za standarde i sigurnost d.o.o. organizuje in house obuke na temu osnovi implementacije i interne provjere za standarde:ISO/IEC 17020:2013-Ocjenjivanje usaglašenosti - zahtjevi za rad različitih tipova tijela koja obavljaju kontrolisanjeISO/IEC 17025:2018 Opšti zahtjevi za kompetentnost is...

BreakPoint d.o.o. iz Mostara dobio interne auditore ISO 27001:2013

Predavači Instituta za standarde i sigurnost u prostorijama firme BreakPoint d.o.o. sa sjedištem u Mostaru održali in house obuku za interne auditore.

06.01.2023 11:51
Slika
Predavači Instituta za standarde i sigurnost u prostorijama firme BreakPoint d.o.o. sa sjedištem u Mostaru  održali su  in house obuku za interne auditore ISO 27001:2013 Sistem upravljanja sigurnosti informacija.Seminar je organizovan u skladu sa planiranim programom kontinuirane gradnje tima i profe...

Novosti

0 0