HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png

Kako do certifikata

Procedure-certifikacije-1.png

Prijava za certifikaciju

Procedure-certifikacije-1.png

Faza 1

Certifikaciona provjera, može da se realizuje u prostorijama Instituta ili na zahtjev klijenta u njegovoj organizaciji.

Procedure-certifikacije-1.png

Faza 2

Certifikaciona provjera, posjeta organizaciji i pregled nivoa ispunjenosti zahtjeva standarda.

Procedure-certifikacije-1.png

Pregled izvještaja od strane stručne komisije

alt=

Izdavanje certifikata na 3 godine.

Procedura certifikacije

cert.jpg

Nakon registracije Vaše prijave u bazu, pristupa se analizi termin za certifikaciju, u skladu sa raspoloživim kompetentnim provjeravačima.

Procedura certifikacija obuhvata dvije faze.

cert.jpg

PRVA FAZA CERTIFIKACIJE

Svrha prve faze certifikacije je da se utvrdi da li je organizacija ispunila zahtjeve željenog standarda, odnosno da li je definisala svu potrebnu dokumentaciju, kao i da se identifikuju i prikažu svi nedostaci prije realizacije druge faze.

Prva faza certifikacije uglavnom se sastoji od:

  • Ocjene dokumentacije sistema menadžmenta kao obezbjeđenja da su svi primjenjivi zahtjevi obrađeni,
  • Potvrde da su svi pravno/tehnički zahtjevi identifikovani i dokumentovani,
  • Posjeta lokaciji i planiranje druge faze certifikacije (ukoliko je potrebno),
  • Potvrde da je organizacija spremna za drugu fazu certifikacije.
cert.jpg

DRUGA FAZA CERTIFIKACIJE

Na drugoj fazi se ocjenjuje usklađenost organizacije prema Sistemu menadžmenta i zahtjevima za svaki primjenljivi standard prema prikupljenim objektivnim dokazima kao potvrda usaglašenosti.

Druga faza certifikacije se uglavnom sastoji od:

  • Uvodnog sastanka,
  • Posjete lokaciji,
  • Sagledavanja operativnih i sistemskih dokaza,
  • Intervjuisanja zaposlenih
  • Procjene rezultata certifikacije.

Ako želite da certifikujete vašu organizaciju kontaktirajte nas.

ZAHTJEV ZA PONUDU

Usluge

0 0