HTML

info@issbih.ba

HTML

bihjezik.png engljezik.png
Slika

Od osnivanja, težimo da budemo na usluzi korisnicima sa ponudom visoko kvalitetnih usluga u oblasti međunarodnih iso standarda, sigurnosnih standarda i edukacija sa personalnom certifikacijom.

Institut za standarde i sigurnost sa bazom  iskusnih revizora pruža reviziju dodane vrijednosti klijentima svakog poslovnog, proizvodnog i uslužnog sektora.

Kombinujemo potpuno razumjevanje vaših potreba i naša specijalizovana iskustva da se razviju prilagođena rješenja koja postižu rezultate. Kvalifikovani smo da pomognemo vašoj organizaciji da upravlja svojim sistemom.

Međunarodno poslovanje kompanije ISS-a se zasniva na upotrebi bogatog iskustva svojih zaposlenih, u širokom spektru poslovnih aktivnosti, velikog broja industrija i javnog i poslovnog sektora. Svojim klijentima nudi profesionalne provjere i usluge certifikacije, sve vrijeme održavajući usaglašenost sa zahtjevima standarda ISO 17021.

Za nas principi i vrijednosti kao što su nezavisnost, objektivnost i blisko povjerenje prema našim klijentima igraju ključnu i bitnu ulogu.

Naša certifikaciona tijela izdaju certifikate koji su međunarodno priznati u svim zemljama. Certifikaciona tijela  su akreditovana kod Akreditovanih  tijela koja su potpisnici evropskih IAF, EA i MLA Protokola.

Institut za standarde i sigurnost pruža usluge certifikacije sistema upravljanja za ISO seriju standarda, ovisno o potrebama klijenata.

ISS je profesionalna organizacija koja posluje u Bosni i Hercegovini,Crnoj Gori,Kosovu.Makedoniji,Srbiji i  iza koje stoji visoko kvalificirano i iskusno osoblje.

Institut za standarde i sigurnost  vjeruje u profesionalni pristup kroz visokokvalificirane iskusne profesionalce u relevantnim industrijama.

Auditori ISS-a certificirani su i upisani u relevantne registre certifikacijskih tijela, čime osiguravaju potrebno znanje i iskustvo u bilo kojoj temi.

Dobijanjem ISO certifikata postoji potencijal za povećano poslovanje i na sadašnjem i na novim tržištima. Pored toga, općenito se poboljšava kvaliteta usluge / proizvoda koja se nudi klijentu.

ISO certifikat pečat je autentičnosti koji kompanijama daje kredibilitet u javnosti.

Naš tim svakodnevno prihvata nove poslovne izazove i kontinuirano se prilagođavamo poslovnim zahtjevima, sa ciljem da ispunimo i prevaziđemo očekivanja naših klijenata.

O nama

Slika

Naša misija:

Pružanje usluga profesionalne i nepristrasne certifikacije preduzeća,proizvoda i osoblja.

Davanje  važnosti i  očuvanju nepristrasnosti i nezavisnosti u svim aktivnostima.

Da djelujemo objektivno u svakoj fazi procesa i damo povjerenje svojim klijentima.

 

Naša vizija:

Naša vizija je da budemo regionalni lider u pružanju usluga certifikacije sistema,certifikacije proizvoda i obuka sa personalnom certifkacijom koje su akreditovane od strane međunarodno priznatih akreditacijskih kuća.  

0 0