Slika

Institut za standarde  i sigurnost  organizuje pojedinačne i modularne treninge sa personalnom certifikacijom akreditovane  za zaposlene u državnim, javnim ili privatnim organizacijama i kompanijama za sljedeće sisteme upravljanja (pojedinačna obuka):

 

Sistem menadžmenta kvaliteta – ISO 9001:2015 ( nova verzija )

Sistem ekološkog menadžmenta – ISO 14001: 2015 ( nova verzija )

Sistem menadžmenta sigurnosti informacija – ISO/IEC 27001:2013

Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i sigurnosti  na radu – OH&S 45001: 2018

Sistem menadžmenta servisima – ISO/IEC 20000:2011

Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja – ISO 22301:2012

Menadžment rizikom –principi i vodič - ISO 31000:2009

Sistem menadžmenta energijom – ISO 50001:2011

Menadžment incidentima narušavanja sigurnosti informacija- ISO/IEC 27035:2018

Menadžment imovinom–Sistemi menadžmenta- ISO 55001:2017

Informacione tehnologije-Tehnike bezbjednosti-Smjernice za sajber bezbjednost- ISO/IEC 27032:2015

Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije – ISO 37001:2016

Upravljanje rizicima informacione sigurnostii – ISO/IEC 27005:2011

Obuka za GDPR practitioner i Certified Data Protection Officer

Sistem menadžmenta za usluge privatnog obezbjeđenja - ISO/IEC 18788:2017

Sistem menadžmenta kvalitetom laboratorije- ISO/IEC 17025:2017

Medicinske laboratorije — Zahtjevi za kvalitet i kompetentnost ISO 15189:2014

Ocjenjivanje usaglašenosti-Zahtjevi za tijela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge ISO/IEC 17065:2014

 

Slika

Ocjenjivanje usklađenosti ISO/IEC 17020:2013


Menadžment imovinom–Sistemi menadžmenta ISO 55001:2017 

Obuke o poznavanju  ESG standarda i smjernica kvaliteta

Obuke koje izvode naši iskusni konsultanti-predavači omogućiti će Vam da razvijete vaše individualne, timske i organizacione kompetencije, da unapijedite znanja i vještine vaših zaposlenih i/ili partnera vaše organizacije i omogućite im da na najbolji način ostvare svoj puni potencijal.  

 

Nivoi obuke:

U zavisnosti od Vaše potrebe, naše obuke su prilagođene različitim nivoima obuka, koji vam omogućuju da postepeno i na najbolji mogući način ostvarite potrebne kompetencije.

 

Interni provjerivač (interni auditor) –  uz znanja u vezi zahtjeva relevantnog standarda, omogućava i sticanje ključnih znanja i vještina za uspješnu pripremu i realizaciju provjera (audita) organizacije, čime se omogućava dugotrajno održavanja željenih nivoa sistema menadžmenta. 

Eksterni provjerivač (eksterni auditor) – je prilagođen potrebama provjerivača (auditora)* koji vrše provjere partnerskih i drugih organizacija** i omogućava sticanje ključnih znanja i vještina za uspejšno planiranje, realizovanje, kontrolu i unapređivanje provjera u skladu sa relevantnim kriterijumima i dobrom praksom eksternih provjera. 

* veoma često ove provjere vrše vođe timova provjerivača (auditora). 

** provjera partnerskih organizacija spada u takozvane – provjere druge strane – i po svojoj prirodi je eksternog karaktera. 

Obuke na daljinu (Distance learning)

Obuke na daljinu se odvijaju komuniciranjem putem Interneta i prilagođenje su radu u uslovima koji ne zahtjevaju prisustvo kandidata u učionici.

Prednost ovih obuka je u tome što kandidatima pruža veliku slobodu po pitanju izbora okruženja za rad, jer im omogućava da obuku pohađaju i u slučaju kada nisu u mogućnosti da prisustvuju lokaciji na kojoj se odvijaju obuke koje zahtjevaju unapijred pripremljene učionice.

Obuke sa personalnom certifikacijom

0 0